Công ty Xây dựng Trung Nam phát triển

Công ty TNHH Xây dựng Trung Nam đã trúng thầu nhiều dự án lớn nhỏ. Trong đó có thực hiện một số dự án nổi bật như chuỗi cửa hàng mua sắm điện máy Đệ Nhất Phan Khang, các nhà máy và xưởng chế xuất,…

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.